ECONFIG™ login

Movomech International AB

Movomech International AB är en väletablerad systemleverantör till flera av världens största fordonstillverkare och tillverkande industrier.

Avancerade projekt inom lyftteknik

Movomech International AB är ett fristående företag med specialistkompetens för avancerade projekt inom lyftteknik och materialhantering.

Vi installerar regelbundet hanteringslösningar till flera av världens största fordonstillverkare och tillverkande industrier som Ford, Nissan, Volvo Personvagnar, Scania, General Motors, med flera.

Lyfthjälpmedel för lyft och montering av instrumentbrädor - lift assist for dashboards - cockpit - movomech

Komplett systemleverantör

Vår expertis omfattar alla relevanta teknikområden som automation, 3D CAD-konstruktion, elkonstruktion, pneumatik, prototypframtagning, ergonomi och teknisk dokumentation.

Baserat på Movomechs omfattande produktsortiment erbjuder vi hela kedjan från analys och design till installation – ett helhetsåtagande som garanterar en optimal lösning för våra kunder.

Movomech Internationals projektorganisation levererar och installerar hanteringslösningar både i Sverige och internationellt – framför allt inom Europa men även i länder som Mexiko, USA, Sydafrika, Kina, Indien med flera.

Kompetenser i samspel

Vårt konstruktionstänkande bygger på stor erfarenhet och ett samspel mellan praktiskt testande, teoretiska beräkningar och konstruerande i de senaste CAD-programmen.

Konstruktionen omfattar allt från övergripande layout av traverssystem och stödstruktur, val av lämpligaste lyftmanipulatorn med utbalansering och styrning, till att utveckla det perfekta hanteringsverktyget.

Avancerad verktygskonstruktion

Vi arbetar med avancerad styr- och reglerteknik, pneumatik, mekanik och elektronik. Ofta ligger en kombination av olika tekniker bakom det perfekta hanteringsverktyget.

Många av våra lyftverktyg kan hantera olika typer av objekt, exempelvis när flera modellvarianter tillverkas på samma produktionslinje, vilket innebär mindre omställningstid och lägre investeringskostnad.

Kvalitet och miljö
Movomech International är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Miljöhänsyn är del av vår kultur och kvalitetsförbättringar en integrerad del av verksamheten. Minsta möjliga miljöpåverkan har en central del i all vår tillverkning och utgör en del av det strategiska arbetet.

Läs om vår kvalitets- och miljöpolicy under Verksamhetspolicy.

Mer information

Vill veta mer om våra referensprojekt eller boka ett möte med en av våra projektsäljare?

Välkommen att kontakta oss!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ECONFIG™ login
Change language