ECONFIG™ login

Movomech International AB

Movomech International AB är en väletablerad systemleverantör till flera av världens största fordonstillverkare och tillverkande industrier.

Om Movomech International AB

Movomech International AB är ett fristående företag med specialistkompetens för avancerade projekt inom lyftteknik och materialhantering. Vi är en väletablerad systemleverantör till flera av världens största fordonstillverkare och tillverkande industrier. Vi installerar regelbundet hanteringslösningar hos kunder inom Automotive-industrin som Ford, Nissan, Volvo Personvagnar, Scania, General Motors, med flera.

Komplett systemleverantör
Vår expertis omfattar alla relevanta teknikområden som automation, 3D CAD-konstruktion, elkonstruktion, pneumatik, prototypframtagning, ergonomi och teknisk dokumentation. Baserat på Movomechs omfattande produktsortiment erbjuder vi hela kedjan från analys och design till installation – ett helhetsåtagande som garanterar en optimal lösning för våra kunder.

Kvalitet och miljö
Movomech International är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs om vår kvalitets- och miljöpolicy under Verksamhetspolicy.

 

 

Internationell systemleverantör

Movomech Internationals projektorganisation levererar och installerar hanteringslösningar både i Sverige och internationellt – framför allt inom Europa men även i länder som Mexiko, USA, Ryssland, Kina, Indien med flera.

Kompetenser i samspel
Vårt konstruktionstänkande bygger på stor erfarenhet och ett samspel mellan praktiskt testande, teoretiska beräkningar och konstruerande i de senaste CAD-programmen. Konstruktionen omfattar allt från övergripande layout av sken- och transportsystem, val av lämpligaste lyftmanipulatorn med utbalansering och styrning, till att utveckla det perfekta hanteringsverktyget. Bakom det optimala verktyget ligger ofta en kombination av olika tekniker.

 

Vill veta mer om våra referensprojekt eller boka ett möte med en av våra projektsäljare? Kontakta oss!

 

Vi installerar regelbundet hanteringslösningar hos kunder inom Automotive-industrin som Ford, Nissan, Volvo Personvagnar, Scania, General Motors, med flera.

Konstruktionen omfattar allt från övergripande layout av sken- och transportsystem, val av lämpligaste lyftmanipulatorn med utbalansering och styrning, till att utveckla det perfekta hanteringsverktyget.

Vi konstruerar ofta verktyg som klarar av att hantera olika typer av laster, exempelvis när flera olika modellvarianter produceras på samma linje, vilket innebär mindre omställningstid och lägre investeringskostnad.

Vi arbetar med avancerad styr- & reglerteknik, pneumatik, mekanik och elektronik. Ofta ligger en kombination av olika tekniker bakom det perfekta hanteringsverktyget.

Martin Alesmark

Försäljningschef

Movomech International AB

Fredrik Edlind

Key Account Manager

Movomech International AB

Stefan Hausdorf

Key Account Manager

Movomech International AB

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ECONFIG™ login
Change language