ECONFIG™ login

 

Visselblåsartjänst

Som bolag inom Amplex-gruppen strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden och allvarliga försummelser inte ska förekomma. Vårt grundläggande förhållningssätt är att ledarskapet och medarbetarskapet ska präglas av respekt, tydlighet och en sund balans mellan ansvar och befogenheter. Våra medarbetare uppmuntras att vända sig till sin närmsta chef, avdelningschefen eller till HR-funktionen vid eventuella missförhållanden. Sådan rapportering ska så långt möjligt hanteras konfidentiellt och får inte medföra några negativa konsekvenser för informationslämnaren.

Emellertid kan det finnas situationer då en medarbetare inte känner sig bekväm med att rapportera öppet och direkt till någon. Därför har Amplex infört en webbaserad visselblåsartjänst som möjliggör anonym rapportering med hög säkerhet och sekretess. Mer information om visselblåsning finner du via denna länk: Visselblåsartjänst

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ECONFIG™ login
Change language