ECONFIG™ login

Övriga produkter

Movomech tillhandahåller ett brett sortiment av kringutrustning till den ergonomiska arbetsplatsen.

Övriga produkter

Kringutrustning och tillbehör till den ergonomiska arbetsstationen

Arbetsstationer som är utrustade med lyfthjälpmedel av olika slag behöver ofta även kompletterande utrustning för att effektivisera arbetsprocessen och optimera flöden av produkter och material.

Även arbetsstationens ergonomi förbättras om materialflödet utformas för att gynna fördelaktiga rörelsemönster och arbetspositioner hos personalen – en viktig aspekt som bör tas med tidigt i planerandet av en ny arbetsstation.

Movomech tillhandahåller ett brett sortiment av kringutrustning till den ergonomiska arbetsplatsen.

Se ett urval av vårt tillbehörssortiment nedan.

Produkter
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ECONFIG™ login
Change language